Functioneel software tester

Functioneel software tester

Als consultant ben ik, vanuit de werkgever CGI, bij diverse grote bedrijven binnen geweest. In mijn rol als Functioneel Software tester ben ik gedetacheerd geweest bij o.a. Achmea, MOSL en ING. Het bewaken van de kwaliteit van applicaties en het vertalen van de business requirements en (non)functionele requirements naar acceptatie criteria en testgevallen voor nieuwe informatiesystemen nam ik daar voor mijn rekening.

Klanten portfolio

Kennis & competenties

Ik kan als Functioneel software tester de vertaalslag maken van business naar IT. Dit in een zelfstandige setting of in teamverband waarbij ik ook heb gefungeerd als kritische sparringspartner.
Dit alles met als doel inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de opgeleverde informatiesystemen. Hierbij was ik onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderstaande taken:

  • Vertalen van business requirements naar testaanpak, testscenario’s en testcases

  • Opstellen, uitvoeren en coördineren van verschillende testsoorten

  • Adviseren over de dekkingsgraad van de testen

  • Opstellen van testrapportages

  • Bug tracking / bug reporting

  • Schakelen met zowel functioneel ontwerpers als ook developers

Certificering(en)

  • TMap next foundation

  • ISTQB Advanced

  • LogicaCMG Masterclass