Sharepoint deployment consultant

Sharepoint deployment consultant

Shell heeft besloten om naar één informatie management platform voor document management en samenwerking te gaan. Dit om de informatie te optimaliseren en kosten te reduceren.
De bestaande platformen zullen worden gemigreerd naar SharePoint en daarna zullen deze worden uit gefaseerd. Mijn focus lag hier op het ondersteunen van de ‘site owners’ gedurende de voorbereidingen (het verzamelen en valideren van gegevens, adviseren en assisteren tijdens opschoning, aanvragen van de sites en assisteren bij het configureren van de sites), de werkelijke migratie (migratie verzoeken indienen en deze bewaken) en bij het valideren van de opgeleverde sites. Zodra de sites gevalideerd waren vond er een officiële sign-off plaats. Na die sign-off was er ook nog sprake van en aftercare periode waarbij ik de ‘site owners’ ondersteunde met het beantwoorden van vragen en/of het oplossen van problemen.

Klanten portfolio

Kennis & competenties

Als Sharepoint deployment consultant heb ik veel met de eindgebruikers van het pakket geschakeld. Een oud, en voor vele mensen bruikbaar pakket, werdt vervangen door iets geheel onbekends. Er waren dus veel vragen en onduidelijkheden. Deze vragen zoveel mogelijk geprobeerd te beantwoorden en de onduidelijkheden zoveel als mogelijk uit de werled geholpen door geven van presentaties, 1 op 1 uitleg, creeeren van handleidingen etc. Er was op het moment dat ik in deze rol startte nog niet veel bekeknd over het nieuwe pakket en ik heb mezelf daarom snel vastgebeten in dit nieuwe pakket.Als Sharepoint deployment consultant was ik onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderstaande taken:

✅ Business requirements ophalen en doorvertalen vertalen naar een opzet in SharePoint

✅ Kennisdeling d.m.v. presentaties, kennissessies en handleidingen

✅ Creeeren lijsten met alle aanwezige documenten / data inclusief aanwezige metadata

✅ Procesbegeleiding gedurende het gehele migratieproces van LiveLink naar SharePoint

✅ Aftercare

Certificering(en)

Verschillende boeken gelezen m.b.t. SharePoint 2010. Er is geen sprake van speciale / specialistische certificering als Shareppoint deployment consultant.